Hekayə

Tarix lüğəti

Tarix lüğətiWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Qloballaşma

Ümumiyyətlə dünyanın bir çox cəmiyyətinin sosial, iqtisadi, mədəni baxımdan inteqrasiyasını ifadə etmək istəyən termin üçün bir neçə tərif var. Bəzi mütəxəssislər hesablama və telefoniya kimi texnologiyaların inkişafı sayəsində XV əsrdə başlayan və son onilliklərdə güclənmiş bir proses olduğunu söyləyirlər. Çoxları hələ də qloballaşmanın iqtisadi sahə ilə məhdudlaşdığını iddia edərək, fenomeni iqtisadiyyatın qloballaşması adlandırmağa üstünlük verirlər. Digər nəzəriyyəçilər, nəhayət, qloballaşmanı 1960-cı illərdə başlayan və Sovet blokunun dağılmasından sonra güclənən son bir hadisə kimi nəzərdən keçirməyi üstün tuturlar. Ümumiyyətlə, sənaye inqilabından sonra və ya imperializm dövründə baş verən kapitalist genişlənməsinin başqa bir dalğası olardı.

Digər söz təklifləri ...

İnamın avtoşları

Parlamentarizm

Messianic hərəkətləri

Üstünlük

Mesopotamiya

Mütləqiyyət

Federasiya

İsanın şirkəti