Hekayə

Tarix lüğəti


Zülmkar

İstəyi qanun və ədalətdən üstün olan ədalətsiz və qəddar suveren; bir dövlətin gücünü qəsb edən; qəddar, qeyri-insani insan; despot.

Digər söz təklifləri ...

Doktrina

Tarix

Latifundium

Yaşlılıq və ya Antik dövr

Nobillik başlıqları

Müasir dövr

Səlib yürüşləri

Sivilizasiya

List of site sources >>>