Hekayə

Tarix lüğəti


Satrapias

Bir satrapın mövqeyi və ya hökuməti.

Digər söz təklifləri ...

Latifundium

Mif

İnsan hüquqları

Mübarək

Parlament İstintaq Komitəsi (CPI)

Talassokratiya

Doğuş nisbəti

Mesopotamiya

List of site sources >>>