Hekayə

Tarix lüğəti


Orixa

Yoruba mənşəli Afro-Braziliya kultlarında tanrılara verilən ad.

Digər söz təklifləri ...

İnsan hüquqları

Azadlıq

Yaşlılıq və ya Antik dövr

Barışıq Konfransı

Yararsız Cinayət

İrqçilik

Büdcə

Qeyri-Hökumət Təşkilatları (QHT)

List of site sources >>>