Hekayə

Xülasə - Şərq antikası


Xüsusiyyətlər

- kənd cəmiyyəti (cəmiyyət istehsalçıları);
- Kənd camaatının üstündəki despotik vəziyyət (istehsal təşkilatı);
- Vergi yığımı;
- Kənd təsərrüfatına artıq nəzarət;
- kollektiv xidmət rejimi;
- Yer: Şimal-Şərqi Afrika və Yaxın Şərq;
- Xeyr (lazımsız) ticarət və sənətkarlıq;
- Sosial durğunluğa meyl;
- siyasi fırtınalar;
- Teokratik Suvarma İmperiyaları (Asiya İstehsal Rejimləri);
- İstisnalar: Farslar, İbranilər və Finikiyalılar;
- Müşriklər (İbranilərdən başqa);
- Elitaya hakim Stratified Cəmiyyətlər;

List of site sources >>>